ย 

Why You Shouldn't Wait For Anyone To Do Something For You.


A Belgian friend was in Bahrain on a contract job. He is staying in a Four-Star hotel.


So he went into the dining area to have breakfast one morning and here's what happened next.


His narration...


"๐™„๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™™๐™ž๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ง๐™ค๐™ค๐™ข, ๐™ฎ๐™ค๐™ช ๐™จ๐™š๐™š ๐™– ๐™ก๐™ค๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐™ฅ๐™š๐™ค๐™ฅ๐™ก๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™จ๐™š๐™ง๐™ซ๐™š ๐™ฎ๐™ค๐™ช. ๐˜ฝ๐™ช๐™ฉ ๐™ฉ๐™๐™š๐™ฎ ๐™–๐™ง๐™š ๐™–๐™ก๐™ก ๐™—๐™ช๐™จ๐™ฎ ๐™ค๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š๐™ž๐™ง ๐™ฅ๐™๐™ค๐™ฃ๐™š๐™จ. ๐™Ž๐™ค ๐™–๐™›๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™– ๐™ฌ๐™๐™ž๐™ก๐™š ๐™ค๐™› ๐™ฌ๐™–๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™œ, ๐™„ ๐™ฌ๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™—๐™š๐™๐™ž๐™ฃ๐™™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ฉ๐™ค ๐™ข๐™–๐™ ๐™š ๐™ข๐™ฎ๐™จ๐™š๐™ก๐™› ๐™จ๐™ค๐™ข๐™š ๐™š๐™œ๐™œ๐™จ. 2 ๐™จ๐™š๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™จ ๐™ก๐™–๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ฉ๐™ฌ๐™ค ๐™ฅ๐™š๐™ค๐™ฅ๐™ก๐™š ๐™ง๐™ช๐™ฃ ๐™ฉ๐™ค ๐™ข๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™ž๐™ฃ ๐™ž๐™ฉ'๐™จ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ก๐™ก๐™ค๐™ฌ๐™š๐™™. ๐™„๐™› ๐™„ ๐™–๐™ฃ๐™จ๐™ฌ๐™š๐™ง ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฉ "๐™„ ๐™ฉ๐™๐™ค๐™ช๐™œ๐™๐™ฉ ๐™ž๐™ฉ ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™จ๐™š๐™ก๐™›-๐™จ๐™š๐™ง๐™ซ๐™ž๐™˜๐™š" ๐™ฉ๐™๐™š๐™ฎ ๐™ฌ๐™ž๐™ก๐™ก ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ฎ. ๐™Ž๐™ค ๐™„ ๐™Ÿ๐™ช๐™จ๐™ฉ ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™ช๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™ค ๐™ข๐™–๐™ ๐™š ๐™ข๐™ฎ ๐™š๐™œ๐™œ๐™จ ๐™ช๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™ก ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ซ๐™ž๐™จ๐™ค๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ข๐™š๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™œ๐™ž๐™ซ๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™š๐™จ๐™š ๐™œ๐™ช๐™ฎ๐™จ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™›๐™ช๐™ก๐™ก ๐™Ž*&^. ๐˜ผ๐™ฃ๐™™ ๐™„ ๐™œ๐™š๐™ฉ ๐™ข๐™ฎ ๐™จ๐™š๐™ง๐™ซ๐™ž๐™˜๐™š. ๐™‰๐™ค๐™ฌ ๐™ฉ๐™๐™š๐™ฎ ๐™จ๐™š๐™š ๐™ข๐™ฎ ๐™›๐™–๐™˜๐™š ๐™ฉ๐™๐™š๐™ฎ ๐™–๐™ง๐™š ๐™–๐™ก๐™ง๐™š๐™–๐™™๐™ฎ ๐™ง๐™ช๐™ฃ๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™ค ๐™จ๐™š๐™ง๐™ซ๐™š ๐™ข๐™š."


What would you do if it were you?


What he did is unconventional and that's why I love it.


Here's why.


๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ซ๐ž ๐ฐ๐š๐ข๐ญ๐ข๐ง๐  ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž๐จ๐ง๐ž ๐ญ๐จ ๐๐จ ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ก๐ข๐ง๐  ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฒ๐จ๐ฎ, ๐š๐ง๐ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ซ๐ž ๐ง๐จ๐ญ ๐ก๐š๐ฉ๐ฉ๐ฒ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ญ๐ก๐ž๐ฒ ๐š๐ซ๐ž ๐ง๐จ๐ญ ๐ญ๐š๐ค๐ข๐ง๐  ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ, ๐ฆ๐ฒ ๐Ÿ๐ซ๐ข๐ž๐ง๐, ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ซ๐ž ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐  ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ž๐ฅ๐Ÿ ๐ฎ๐ฉ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐๐ข๐ฌ๐š๐ฉ๐ฉ๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ.


Human beings are wired to do whatever they want to do.

And sometimes it does not include what you want.


In life, we must learn to accept circumstances for what they are.


You may want the waiters and waitresses to be held accountable for the lack of service.


You may wish that the hotel gives you something to make up for disappointing you.


You may want the supervisor to apologize on their behalf.


You may want to be compensated with an apology, a free meal or a free night, or a coupon to the spar because you want them to take care of your disappointment.


The hard truth is, no one is obligated to do anything for you. In mindfulness, we teach acceptance. Accept that you recognize the bad at face value as well as the good. That humans will be what they want to be and it has nothing to do with you.

Yes, their behavior might hurt their service because customers may walk away complaining.


I used to be in sales and in treating the customer as the king, I was taught that a disappointed customer will tell four people but a happy customer will tell one. Basically, bad news spreads like a wildfire.


What my friend did was he took the responsibility for his feelings. He did not wait for any compensation or apology to make him feel better.


He simply thought that I need breakfast and I'll do whatever it takes to get it without inconveniencing anyone.


If there's a possibility that what you are waiting for may not come, then strap up that apron and ๐Œ๐€๐Š๐„ ๐˜๐Ž๐”๐‘ ๐Ž๐–๐ ๐„๐†๐†๐’!!


โœจ๐๐ซ๐ž๐ฉ๐š๐ซ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐›๐ข๐ซ๐ญ๐ก๐๐š๐ฒ ๐œ๐ž๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฐ๐š๐ฒ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ฐ๐š๐ง๐ญ ๐ข๐ญ, ๐๐จ ๐ง๐จ๐ญ ๐ฐ๐š๐ข๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฐ๐š๐ฒ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ฐ๐ข๐ฌ๐ก ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž๐จ๐ง๐ž ๐ž๐ฅ๐ฌ๐ž ๐๐ข๐ ๐ข๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฒ๐จ๐ฎ! ๐ˆ๐ญ ๐ข๐ฌ ๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐’๐„๐‹๐…-๐–๐Ž๐‘๐“๐‡!

โœจ๐ƒ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐›๐ž๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฃ๐จ๐› ๐›๐ž๐œ๐š๐ฎ๐ฌ๐ž ๐ข๐ญ ๐ข๐ฌ ๐’๐„๐‹๐…- ๐…๐”๐‹๐…๐ˆ๐‹๐‹๐ˆ๐๐†. ๐“๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ญ๐ฎ๐ซ๐ง๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ข๐ง ๐จ๐ง๐ž ๐ฐ๐š๐ฒ ๐จ๐ซ ๐š๐ง๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ, ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ญ ๐ฆ๐ž!

โœจ๐“๐ž๐ฅ๐ฅ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฌ๐ข๐›๐ฅ๐ข๐ง๐  ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž ๐ง๐จ๐ญ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž๐ข๐ซ ๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž๐ฒ ๐ฌ๐ก๐จ๐ฎ๐ฅ๐๐ง'๐ญ ๐๐จ ๐ข๐ญ ๐š๐ ๐š๐ข๐ง ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ž ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐›๐ž ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ. ๐ˆ๐ญ ๐ข๐ฌ ๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐๐Ž๐”๐๐ƒ๐€๐‘๐ˆ๐„๐’ ๐€๐ฆ๐ž๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ญ๐ข๐ž๐ฌ. ๐€๐Ÿ๐ญ๐ž๐ซ ๐š๐ฅ๐ฅ, ๐ง๐จ๐ญ๐ก๐ข๐ง๐  ๐›๐ž๐š๐ญ๐ฌ ๐ฅ๐จ๐ฏ๐ž ๐ฅ๐ข๐ค๐ž ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฒ!โœจ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฌ๐š๐œ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ฌ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐  ๐›๐ž๐œ๐š๐ฎ๐ฌ๐ž ๐ข๐ญ ๐ข๐ฌ ๐’๐„๐‹๐…-๐†๐‘๐€๐“๐ˆ๐…๐˜๐ˆ๐๐†!!


Take your power back by creating your own life the way you want it.


I teach high-achieving, multitasking women to take their power back in circumstances where they feel like they are losing control. If that's you then contact me here for a chat to see how I can help.


#worklifebalance #lifegoal #acceptance #mindfulness #personalgrowth #emotionalbalance #unconsciousbrilliance #rewriteyourlifestory

14 views0 comments
ย 
ย